lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Artiklar (1 st)
Recensioner (12 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Sverker Oredsson

Professor emeritus
Historia
Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post sverker.oredssonhist.luse

Telefon 046–222 30 49

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30