lu.se

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (21 st)
Bokkapitel (12 st)
Konferensbidrag (64 st)
Rapporter (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Torgny Roxå

Universitetslektor
Högskolepedagogisk utveckling, AHU
Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktinformation

E-post torgny.roxalth.luse

Besöksadress Sölvegatan 16, MNO-huset, Lund

Postadress Box 117, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 11