lu.se

Person

Professor, emeritus vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier.

Akvarell av Andrzej Ploski 2010.

Forskning

Om forskningen

Forskningsområden: bild- och representationsteori (arkaisk, klassisk, samtida) inom såväl bildkonst, arkitektur och design som bland annat naturvetenskapliga illustrationer. Vidare performativ upplevelse och tolkning av visualitet och visuell kultur i vid mening.

Publikationer

Böcker (11 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (23 st)
Bokkapitel (27 st)
Konferensbidrag (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Torsten Weimarck

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Torsten Weimarck kan inte längre nås via institutionen/enheten.