lu.se

Person

Professor, emeritus vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier.

Akvarell av Andrzej Ploski 2010.

Forskning

Om forskningen

Forskningsområden: bild- och representationsteori (arkaisk, klassisk, samtida) inom såväl bildkonst, arkitektur och design som bland annat naturvetenskapliga illustrationer. Vidare performativ upplevelse och tolkning av visualitet och visuell kultur i vid mening.

Publikationer

Böcker (12 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (24 st)
Bokkapitel (26 st)
Konferensbidrag (3 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Torsten Weimarck

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Torsten Weimarck kan inte längre nås via institutionen/enheten.