lu.se

Utbildningsutbud

Intermediala studier

  Till sök!

Intermediala studier

Intermediala studier är ett ämnesöverskridande ämne; "inter" betyder mellan och i detta sammanhang avses relationerna mellan de olika medier som ämnet omfattar: ord, bild och ton. Intermediala studier behandlar samspelet mellan olika medier/konstarter; hur förändras tolkningen av en tavla av att det finns en titel till bilden? Hur samspelar text och musik i en rocklåt. Ämnet handlar om hur vi tolkar olika beroende av vilka medier som samspelar med varandra och hur tolkningen förändras om man tar bort en del av helheten.

GrundnivåGes termin
Intermediala studier: Grundkurs, 30 hp (IMSA11)höst 2018
Intermediala studier: Fortsättningskurs, 30 hp (IMSA22)vår 2018
Intermediala studier: Intermedialitetens historia, 7,5 hp (IMSA30)
Intermediala kulturstudier, 7,5 hp (IMSA40)höst 2018
Intermediala studier: Allkonstverk - kombination, integration, transformation, 7,5 hp (IMSA50)
Intermediala studier: Digitala medier, 7,5 hp (IMSA60)höst 2018
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media I, 7,5 hp (IMSB20)höst 2018
Intermedia Studies: The Aesthetics of Popular Culture, 7,5 hp (IMSB23)vår 2018
Intermediala studier: Reklamens retorik i moderna media II, 7,5 hp (IMSB24)vår 2018
Intermediala studier: Allkonstverkets estetik, 7,5 hp (IMSB25)vår 2018
Intermediala studier: Live-kultur, populärkultur och estetik, 7,5 hp (IMSB26)
Intermediala studier: Kandidatkurs, 30 hp (IMSK01)höst 2018
Introduction to Scandinavian Culture and Society, 7,5 hp (SASH55)vår 2018höst 2018