lu.se

Utbildningsutbud

Grekiska (nygrekiska)

  Till sök!

Grekiska (nygrekiska)

Nygrekiska är den idag talade grekiskan, utvecklad ur den klassiska grekiskan. Den talas för närvarande av cirka 13 miljoner personer; dels av befolkningen i själva Grekland och Cypern, dels av grekiska minoriteter världen över. Kurserna i nygrekiska ger i första hand en grund i att skriva, tala och översätta till och från nygrekiska; man studerar även grekisk litteratur från 1000-talet fram till idag. Vid sidan om det moderna grekiska språket och litteraturen får man också kunskaper om Greklands historia, samhälle och kultur. Vikten läggs på Greklands historia och samhälle under modern tid; en orientering i Greklands äldre kultur och historia ger en bakgrund och ökar förståelsen för landet idag.

NybörjarkurserGes termin
Nygrekiska: Nybörjarkurs, 30 hp (NYGA01)höst 2017
Nygrekiska: Nybörjarkurs I, 15 hp (NYGB01)vår 2017höst 2017
Nygrekiska: Nybörjarkurs II, 15 hp (NYGB02)vår 2017höst 2017
Grundkurser
Nygrekiska: Grundkurs, 30 hp (NYGA12)vår 2017höst 2017
Fortsättningskurser
Nygrekiska: Fortsättningskurs, 30 hp (NYGA13)höst 2017
Kandidatkurser
Nygrekiska: Kandidatkurs, 30 hp (NYGK21)vår 2017höst 2017
Avancerad nivå
Grekisk språkhistoria från antiken till nutid, 7,5 hp (GREM11)höst 2017
Grekisk litteraturhistoria från antiken till nutid, 7,5 hp (GREM12)
Nygrekiska: Magisterkurs, 30 hp (NYGM01)
Fördjupning i nygrekisk litteratur, 15 hp (NYGM13)vår 2017höst 2017
Nygrekiska: Grekisk språkhistoria och medeltids- och renässansdiktning, 15 hp (NYGR14)
Nygrekiska: Språklig variation i nygrekiskan, 15 hp (NYGR15)vår 2017höst 2017
Övrigt
Grekiska: Från Bysans till Grekland - bysantinsk kultur- och litteraturhistoria, 15 hp (BYZA01)
Grekland genom tiderna, 15 hp (KLAA01)