lu.se

Utbildningsutbud

Retorik

  Till sök!

Retorik

Retorik är konsten att övertyga andra, en teknik som är lika användbar på våra dagars partikanslier och reklambyråer och inom näringslivets kurser i ledarskap som den var under antiken. Retoriken ger väl beprövade verktyg för att formulera tankar och förslag så att människor lyssnar. Men retoriken ger oss också redskap för att kunna bedöma budskap som vill övertyga, påverka och manipulera oss. I modern retorik utvidgas denna konst till icke-språkliga och multimediala budskap Kurserna vänder sig till studenter och yrkesverksamma som har intresse för och nytta av retorik i teori och praktik, i tal och skrift.

GrundnivåGes termin
Retorik: Praktisk retorik, 15 hp (RETA14)höst 2017vår 2018
Retorik: Retorik för lärare, 15 hp (RETA15)
Retorik: Grundkurs, 30 hp (RETA30)höst 2017
Retorik: Fortsättningskurs, 30 hp (RETA31)
Retorik: Fortsättningskurs, 30 hp (RETA32)vår 2018
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 30 hp (RETD01)höst 2017vår 2018
Retorik: Kvalificerad yrkespraktik, 15 hp (RETD02)höst 2017vår 2018
Retorik: Kandidatkurs, 30 hp (RETK13)höst 2017
Media and the History of Political Rhetoric, 7,5 hp (SASH69)vår 2018
Cross Cultural Rhetoric, 7,5 hp (SASH78)
Interkulturell kommunikation, 7,5 hp (SASH82)höst 2017
Avancerad nivå
Retorik: Kanonisk retorik, 7,5 hp (RETN02)vår 2018
Retorik: Samtida retorisk teoribildning, 7,5 hp (RETN03)vår 2018
Retorik: Retorik och kunskap, 7,5 hp (RETN04)höst 2017
Retorik: Retorik och (populär) vetenskap, 7,5 hp (RETN05)
Retorik: Retorik, demokrati och deltagande, 7,5 hp (RETN06)