lu.se

Utbildningsutbud

Kulturadministration

  Till sök!

Grundnivå
Kulturvetenskaper: Kulturadministration, 60 hp (KULA10)
Kulturvetenskaper: Kulturadministration - kandidatkurs, 30 hp (KULK10)