lunduniversity.lu.se

Person

I am director of Maintenance unit HT, which means that I am responsable for the common rooms in LUX and the SOL-building and the common orgnaization in the two buildings. I passed my PhD in history in 2002 and my doctor’s thesis was named "The National Mother. Motherhood in constructions of Swedish national community ca 1900-1950" (only available in Swedish). My research has been about Swedish 20th-century, above all Swedish perception of other countries and societies.

Research

About the research

Jag är föreståndare för LUX, vilket innebär att jag har ansvar för de gemensamma lokalerna i LUX samt den gemensamma organisationen (reception och vaktmästeri). Jag har ingen forskning i tjänsten. Jag disputerade i historia 2002 på avhandlingen "Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft". Jag har även efter avhandlingsarbetet forskat på svensk 1900-talshistoria, främst svensk omvärldssyn och hur andra länders samhällsexperiment har uppfattats i en svensk kontext.

Publications

Books (1)
Editorships (4)
Book chapters (10)
Reviews (5)

Research portal (Lund University)

Other tasks and qualifications

Charlotte Tornbjer

Head of Unit
Maintenance unit, HT

Contact information

E-mail charlotte.tornbjerht.luse

Phone +46 46 222 64 74

Mobile +46 70 681 41 69

Room LUX:B369, SOL:H205b

Visiting address
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postal address Box 192, 221 00 Lund

Internal post code
30 (LUX)
20 (SOL)