Person

Charlotte Tornbjer

Head of Unit

  • Maintenance unit, HT

Contact information

E-mail charlotte.tornbjerht.luse

Phone +46 46 222 64 74 (LUX)

Mobile +46 70 681 41 69

Room LUX:B369, SOL:H205b

Visiting address
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postal address
Box 192, 221 00 Lund

Internal post code
30 (LUX)
20 (SOL)

I am director of Maintenance unit HT, which means that I am responsable for the common rooms in LUX and the SOL-building and the common orgnaization in the two buildings. I passed my PhD in history in 2002 and my doctor’s thesis was named "The National Mother. Motherhood in constructions of Swedish national community ca 1900-1950" (only available in Swedish). My research has been about Swedish 20th-century, above all Swedish perception of other countries and societies.

Research

My profile in Lund University research portal

Jag är föreståndare för LUX, vilket innebär att jag har ansvar för de gemensamma lokalerna i LUX samt den gemensamma organisationen (reception och vaktmästeri). Jag har ingen forskning i tjänsten. Jag disputerade i historia 2002 på avhandlingen "Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft". Jag har även efter avhandlingsarbetet forskat på svensk 1900-talshistoria, främst svensk omvärldssyn och hur andra länders samhällsexperiment har uppfattats i en svensk kontext.

Books (1)

Editorships (4)

Book chapters (10)

Reviews (5)

Other tasks and qualifications

Charlotte Tornbjer

Head of Unit

  • Maintenance unit, HT

Contact information

E-mail charlotte.tornbjerht.luse

Phone +46 46 222 64 74 (LUX)

Mobile +46 70 681 41 69

Room LUX:B369, SOL:H205b

Visiting address
Helgonavägen 3, Lund (LUX)
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postal address
Box 192, 221 00 Lund

Internal post code
30 (LUX)
20 (SOL)

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-06-11