Open access books

Here you can find all the Open Access books published in the publication series at the Joint Faculties of Humanities and Theology.

2024

I skuggan av Karl August

I skuggan av Karl August

Lars Hultman | I skuggan av Karl August. Nya perspektiv på Fersenska upploppet 1810 | 2024

Read more

Lagspråk och skriftlighet

Lagspråk och skriftlighet

Lars-Johan Ekerot | Lagspråk och skriftlighet. Det formella skriftspråkets konstruktionssyntax som grund för lagspråksförenkling och EU-översättning | 2024

Read more

Minimal Optimism

Minimal Optimism

Anton Emilsson | Minimal Optimism. Reading P. F. Strawson on Responsibility | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2024

Read more

Teologisering i predikan

Teologisering i predikan

Clara Nystrand | Teologisering i predikan. Vad det är och hur det skedde i Svenska kyrkan år 2020 | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2024

Read more

The neurocognitive basis of confabulatory introspection

The neurocognitive basis of confabulatory introspection

Gabriel Vogel | The neurocognitive basis of confabulatory introspection. Choice blindness and the brain | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2024

Read more

Uncertainty, Worth, Identity

Uncertainty, Worth, Identity

Jonatan Nästesjö | Uncertainty, Worth, Identity. How Early Career Academics Navigate Evaluative Landscapes | 2024

Read more

2023

Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ al-Rāzī: On Phlebotomy

Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ al-Rāzī: On Phlebotomy

Juhan Björn, Abū Bakr Muḥammad Ibn Zakariyyāʼ al-Rāzī | Abū Bakr Muḥammad ibn Zakariyyāʾ al-Rāzī: On Phlebotomy. Edition, translation and commentary | 2023

Read more

Aspects of Blame

Aspects of Blame

Marta Johansson Werkmäster | Aspects of Blame. In which the nature of blame, blameworthiness, standing to blame and proportional blame are discussed | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2023

Read more

Children’s Brainwaves in Semantic Processing, Auditory Discrimination and Selective Attention

Children’s Brainwaves in Semantic Processing, Auditory Discrimination and Selective Attention

Petter Kallioinen | Children’s Brainwaves in Semantic Processing, Auditory Discrimination and Selective Attention. – in Deaf and Hard-of-Hearing and Typically Hearing Populations | 2023

Read more

Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing

Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing

Paola Derudas | Documenting, Interpreting, Publishing, and Reusing. Linking archaeological reports and excavation archives in the virtual space | 2023

Read more

Framtidens fragmentering

Framtidens fragmentering

Karl Haikola | Framtidens fragmentering. Sekretariatet för framtidsstudier och välfärdssamhällets dilemman under det långa 1970-talet | Non-serial books – History and Archaeology | 2023

I denna avhandling undersöks det svenska Sekretariatet för framtidsstudiers verksamhet från dess bildande i början av 1970-talet till cirka tio år senare. Sekretariatet var under denna period en del av den svenska statsapparaten och förväntades bidra med underlag till såväl den ...

Read more

Global politisk islam?

Global politisk islam?

Sameh Egyptson | Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige | Non-serial books – Philosophy and Religion | 2023

Read more

Governing Black and White

Governing Black and White

Kristoffer Edelgaard Christensen | Governing Black and White. A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900 | Non-serial books – History and Archaeology | 2023

Read more

Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light

Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light

Danilo Marco Campanaro | Illumination matters. Revisiting the Roman house in a new light | 2023

Read more

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik

Pär Nilsson | Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik. En analys av fem definitionsformler i Svenska Akademiens ordbok och de semantiska förändringsmekanismer som de beskriver | 2023

Read more

Listening from within a Digital Music Archive

Listening from within a Digital Music Archive

Andreas Helles Pedersen | Listening from within a Digital Music Archive. Metadata, Sensibilities, and Music Histories in the Danish Broadcasting Corporation's Music Archive | 2023

Read more

Manner Modifiers as Syntactic Heads

Manner Modifiers as Syntactic Heads

Victor Bogren Svensson | Manner Modifiers as Syntactic Heads | Non-serial books – Languages and Literature | 2023

Read more

Media & Mediation in the Eighteenth Century

Media & Mediation in the Eighteenth Century

Penelope Corfield, Jonas Nordin (ed.) | Media & Mediation in the Eighteenth Century | Non-serial books – Cultural Sciences | 2023

While eighteenth-century print media in essence rested on the same technical apparatus as in previous centuries – letterpress printing, woodcuts, and intaglio prints – the growth in quantity created a media revolution. The effect was a qualitative shift in terms of literacy, growth of ...

Read more

NGOs as child rights implementers in India

NGOs as child rights implementers in India

Therese Boje Mortensen | NGOs as child rights implementers in India. How NGO workers negotiate human rights responsibility in 'partnership' with a neoliberal and restrictive state | Non-serial books – History and Archaeology | 2023

Read more

Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid

Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid

Jessica Enevold Duncan, Ann-Sofie Klareld, Daniel Persson (ed.) | Pedagogiska problem och lösningar i pandemitid. En samling lärarberättelser | 2023

Covid-19-pandemin blev en global kris med konsekvenser för såväl offentliga och kollektiva som privata och individuella vardagspraktiker. Svenska universitet fick med kort varsel lägga om all undervisning så att den kunde utföras på distans. Bidragen i denna antologi består av en ...

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2023-05-04