lunduniversity.lu.se

Andelivets agitator

Andelivets agitator

Johan Sundeen
Andelivets agitator. J A Eklund, kristendomen och kulturen
Ugglan. Minervaserien 14
2008

Engelska

ISSN: 1650-7339
ISBN: 978-91-975196-3-2 (Lunds universitet and Högskolan i Borås), 978-91-7217-087-2 (Norma förlag)
Publisher: Artos & Norma

Keywords: teologer | Sverige | 1800-talet | 1900-talet | biografi | biskopar | kyrkan och staten | historia | Eklund, J. A.