Series

Johan Sundeen
Andelivets agitator. J A Eklund, kristendomen och kulturen
Ugglan. Minervaserien 14
2008 | 490 p. | English

ISSN: 1650-7339
ISBN: 978-91-975196-3-2 (Lunds universitet and Högskolan i Borås), 978-91-7217-087-2 (Norma förlag)
Publisher: Artos & Norma

Keywords: teologer | Sverige | 1800-talet | 1900-talet | biografi | biskopar | kyrkan och staten | historia | Eklund, J. A.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05