Series

Henrik Rydell Johnsén, Per Rönnegård (ed.)
Eros och agape. Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 16–19 augusti 2006
Patristica Nordica 7
2009 | 166 p. | Swedish

ISBN: 978-91-7580-406-4
Publisher: Artos & Norma

Keywords: fornkyrkan | kärlek | religiösa aspekter | kristendom | historia

Få ämnen är så viktiga för människan och för kristen tro som kärlek. Vid det sjunde nordiska patristikermötet behandlades temat Eros & Agape: barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan av en rad framstående nordiska forskare inom både teologiska och andra ämnen. Artiklarna från konferensen belyser temat ur många olika perspektiv, bl.a. vänskap, äktenskap, barn, socialt engagemang, kroppen, mystik och kärlekens teologi.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05