Series

Benjamin Ekman, Henrik Rydell Johnsén (ed.)
Soteria och gnosis. Frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18-21 augusti 2010
Patristica Nordica 8
2012 | 152 p. | Swedish

Publisher: Artos & Norma

Frälsning eller räddning, sōteria på grekiska, är ett centralt begrepp i den tidiga kyrkans försök att förstå och sätta ord på den "Kristus-händelse", som stod i centrum för de tidiga kristna. Artiklarna i denna volym, av framstående nordiska forskare, och ursprungligen de sex huvudföredragen vid det åttonde nordiska patristikermötet i Lund, 18-21 augusti, 2010, handlar dock inte bara om frälsning, utan framför allt om skärningspunkten mellan frälsning (sōteria) och kunskap (gnōsis), eller om kunskapens betydelse i tidigkristen förståelse av frälsning. Frälsning och kunskap och deras inbördes relation var centrala i den tidiga kyrkan, inte bara i många av de gränsdragningsprocesser vi finner under de första århundradena, utan även i de traditioner som utvecklades innanför dessa gränser.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05