lunduniversity.lu.se

Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

Gunilla Lindgren
Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912
Lund Studies in English 110
2005

Engelska

ISSN: 0076-1451
ISBN: 91-974023-9-7

Keywords: kvinnliga studerande i litteraturen | högskolan i litteraturen | kvinnliga studerande | högskolan | historia | förenta staterna | 1880-talet | 1890-talet | sekelskiftet 1900 | amerikansk litteratur