Series

Dominika Skrzypek
The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish. The Loss of Dative Case
Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 26
2005 | 170 p. | English

ISSN: 0281-5427
ISBN: 91-631-8077-4

Keywords: fornsvenska

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05