Series

Samuel Rubenson (ed.)
Imago Dei. Poesi och bildspråk i fornkyrkan
Patristica Nordica 6
2005 | 136 p. | Swedish

ISBN: 91-7580-298-8
Publisher: Artos & Norma

Keywords: fornkyrkan | fornkristen konst

Kan man göra sig en bild av Gud? För de första kristna som levde i en värld fylld av gudabilder var frågan mycket konkret. Trycket från omvärlden på att namnge och synligt presentera den kristne guden var starkt. Men hur skulle man kunna avbilda den som intet öga sett, den som inte låter sig avbildas? Hur tala om den som inget öra hört, den som är ofattbar? De här samlade artiklarna från det sjätte nordiska patristikermötet tar upp dessa frågor och visar hur de tidiga kristna i mötet med den grekisk-romerska världen fann olika sätt att använda ord och bilder för att berätta om sin tro.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05