Series

ISSN: 1654-2908

Mot ljuset

Mot ljuset

Emma Hilborn, Johan A Lundin (ed.) | Mot ljuset. En antologi om arbete, arbetare och arbetarrörelse | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 9 | 2019

Read more

Truckers

Truckers

Hans Wallengren, Mikael Ottosson (ed.) | Truckers. A profession in change | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 10 | 2019

Read more

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse

Johan Lundin, Emma Hilborn (ed.) | Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 8 | 2017

Read more

Förenen eder!

Förenen eder!

Pål Brunnström, Johan A Lundin (ed.) | Förenen eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 7 | 2015

Read more

Fokus på arbetarhistoria

Fokus på arbetarhistoria

Lars Hansson (ed.) | Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona maj 2011 | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 6 | 2013

Fokus på arbetarhistoria. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2011 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare på det arbetarhistoriska fältet. Antologin ger en bild av aktuell arbetarhistorisk forskning utifrån skilda perspektiv och på olika teman. Vi får ...

Read more

Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet

Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet

Lars Berggren, Hans Wallengren (ed.) | Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet. Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930-60-talen | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 5 | 2011

Read more

Konflikt och samförstånd

Konflikt och samförstånd

Magnus Olofsson (ed.) | Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 4 | 2011

Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare med arbetshistoriska utgångspunkter. Sammantaget ger uppsatserna en bild av det arbetarhistoriska forskningsfältet i dag, där allt från politik och ...

Read more

Arbetarhistoria idag

Arbetarhistoria idag

Magnus Olofsson (ed.) | Arbetarhistoria idag. Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 3 | 2009

Antologin Arbetarhistoria idag: Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 innehåller fjorton arbetarhistoriska uppsatser skrivna av femton forskare från olika vetenskapliga discipliner. Uppsatserna kretsar kring ett antal teman som står i centrum för den ...

Read more

De förrådda kämparna

De förrådda kämparna

Emma Hilborn | De förrådda kämparna. Gemenskap och identitetsskapande inom den ungsocialistiska rörelsen i Skåne 1903-1917 | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 2 | 2008

De förrådda kämparna handlar om radikalerna i den ungsocialistiska rörelsen i Sverige i början på 1900-talet. Emma Hilborn presenterar här en djup och originell historievetenskaplig undersökning av ungsocialisternas föreställningsvärld. Med fokus på deras identitetsformering ...

Read more

Arbetarhistoria i brytningstid

Arbetarhistoria i brytningstid

Victor Lundberg (ed.) | Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005 | Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 1 | 2007

I antologin Arbetarhistoria i brytningstid – Landskrona i maj 2005 ingår 18 arbetarhistoriska uppsatser, skrivna av akademiska forskare från Umeå i norr till Malmö i söder. Här bjuds läsaren bland mycket annat på inblickar i en tunnbindares politiska tankevärld i 1880-talets ...

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05