Series

Here you can find books within humanities and theology that have been published by the University, but which do not belong to any of the series. The list covers both doctoral theses and other books, published from 2010 onwards.

Levande lärmiljöer

Levande lärmiljöer

Hege Irene Markussen, Katarina Mårtensson (ed.) | Levande lärmiljöer. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2018 | Non-serial books – Educational Sciences | 2021

Read more

Hållbart lärarskap: universitetsundervisning i förändring

Hållbart lärarskap: universitetsundervisning i förändring

Sara Santesson, Katarina Mårtensson (ed.) | Hållbart lärarskap: universitetsundervisning i förändring. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2020 | Non-serial books – Educational Sciences | 2021

Read more

Pedagogiska dilemman

Pedagogiska dilemman

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (ed.) | Pedagogiska dilemman. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2016 | Non-serial books – Educational Sciences | 2018

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I ...

Read more

Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning

Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (ed.) | Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskoferens 2014 | Non-serial books – Educational Sciences | 2016

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I ...

Read more

Att sätta praxis på pränt

Att sätta praxis på pränt

Johanna Bergqvist | Att sätta praxis på pränt. En handbok i att skriva betygskriterier | Non-serial books – Educational Sciences | 2015

Så fort man sätter graderade, målrelaterade betyg använder man som lärare någon form av betygskriterier, även om dessa ofta är tysta eller outtalade. Det finns många fördelar med att dessa kriterier skrivs ned och görs explicita. Skriftliga betygskriterier tydliggör både för läraren ...

Read more

Högskolepedagogisk reflektion och praktik

Högskolepedagogisk reflektion och praktik

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (ed.) | Högskolepedagogisk reflektion och praktik. Proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012 | Non-serial books – Educational Sciences | 2014

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I ...

Read more

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Anders Persson, Roger Johansson (ed.) | Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang. Utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet | Non-serial books – Educational Sciences | 2014

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet är en ny institution som startade 2011. Institutionen har bland annat uppdraget att samordna utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet och har tagit initiativ till ett utbildningsvetenskapligt forskarnätverk ...

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05