Series

Peter Bengtsen, Max Liljefors, Moa Petersén (ed.)
Bild och natur. Tio konstvetenskapliga betraktelser
Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 16
2018 | 242 p. | English

ISSN: 2001-7529
ISBN: 978-91-983690-4-5

Ordet “natur” sägs vara språkets mest mångtydiga begrepp. Det står för det vilda – skogarna, haven, bergen, djuren. Men det är också genomsyrat av mänsklig historia, en spegelbild av människans föreställningar om sig själv, sitt samhälle och världen utanför samhället.
I antologin Bild och natur visar tio konstvetare från Lunds universitet hur naturen har gestaltats i bilder genom historien. Från medeltida kyrkomåleri till nutidens datorspel och street art, från konstfotografi till genetiska diagram – i dessa mångtydiga och fascinerande bilder får naturen ett synligt ansikte, blir konkret. Bokens essäer tar sig an dessa olika naturbilder och visar att de samtidigt är mångfacetterade porträtt av oss själva.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05