Series

ISSN: 2004-5964

Ett osteologiskt återbesök till djurbenen från grophusen i Löddeköpinge 90:1 (SU1990)

Ett osteologiskt återbesök till djurbenen från grophusen i Löddeköpinge 90:1 (SU1990)

Stella Macheridis | Ett osteologiskt återbesök till djurbenen från grophusen i Löddeköpinge 90:1 (SU1990) | Reports in Osteology | 2022

Read more

Grophusben från en vendeltida gård

Grophusben från en vendeltida gård

Stella Macheridis | Grophusben från en vendeltida gård. Osteologisk analys av djurben från Öllsjö 67:1 | Reports in Osteology | 2020

Read more

Osteologisk analys av djurben från ett sent vikingatida/tidigmedeltida gårdsläge vid Öllsjö

Osteologisk analys av djurben från ett sent vikingatida/tidigmedeltida gårdsläge vid Öllsjö

Stella Macheridis | Osteologisk analys av djurben från ett sent vikingatida/tidigmedeltida gårdsläge vid Öllsjö | Reports in Osteology | 2020

Read more

Eld, kultur och natur

Eld, kultur och natur

Stella Macheridis | Eld, kultur och natur. Osteologisk analys av djurbensmaterial från Avaldsnes, Karmøy | Reports in Osteology | 2013

Read more

Gravar under golvet i Uppåkra kyrka

Gravar under golvet i Uppåkra kyrka

Helene Wilhelmson | Gravar under golvet i Uppåkra kyrka | Reports in Osteology | 2013

Read more

Benen från Dösemarken, Limhamn, Malmö

Benen från Dösemarken, Limhamn, Malmö

Adam Boethius | Benen från Dösemarken, Limhamn, Malmö. En osteologisk undersökning av djurben från neolitikum och äldre järnåldern | Reports in Osteology | 2011

Read more

Benen från Hammar 9:21, Nosaby socken

Benen från Hammar 9:21, Nosaby socken

Adam Boethius | Benen från Hammar 9:21, Nosaby socken. En osteologisk analys av ett benmaterial från övergången yngre bronsålder/äldre förromersk järnålder | Reports in Osteology | 2011

Read more

Ekövraket

Ekövraket

Adam Boethius | Ekövraket. En osteologisk proviantstudie baserad på djurbenen i ett senmedeltida vrak påträffat i Ronneby skärgård | Reports in Osteology | 2011

Read more

Osteologisk undersökning av samiskt skelett (JLM 280 18) från Gransjö vid Ohredahke sameby, Frostviken socken, Jämtland

Osteologisk undersökning av samiskt skelett (JLM 280 18) från Gransjö vid Ohredahke sameby, Frostviken socken, Jämtland

Therese Hedlund | Osteologisk undersökning av samiskt skelett (JLM 280 18) från Gransjö vid Ohredahke sameby, Frostviken socken, Jämtland | Reports in Osteology | 2011

Read more

Utvalda kroppsdelar och vanligt avfall

Utvalda kroppsdelar och vanligt avfall

Stella Macheridis | Utvalda kroppsdelar och vanligt avfall. Osteologisk analys av djurbensmaterial (yngre järnålder) från område 2, Hammar 9:21, Nosaby sn | Reports in Osteology | 2011

Read more

Djurben från Rönneholms mosse

Djurben från Rönneholms mosse

Ola Magnell | Djurben från Rönneholms mosse. Osteologisk analys av material från utgrävningar 2010 | Reports in Osteology | 2011

Read more

Hornkrona av kronhjort från havsbotten utanför Verkö, Karlskrona skärgård

Hornkrona av kronhjort från havsbotten utanför Verkö, Karlskrona skärgård

Ola Magnell | Hornkrona av kronhjort från havsbotten utanför Verkö, Karlskrona skärgård | Reports in Osteology | 2011

Read more

Osteologisk analys av benmaterialet från Öllsjö 7:1

Osteologisk analys av benmaterialet från Öllsjö 7:1

Adam Boethius | Osteologisk analys av benmaterialet från Öllsjö 7:1. Skepparslövs socken, Kristianstad län, Skåne | Reports in Osteology | 2010

Read more

Osteologisk analys av de brända benen från Bodsjöbyn

Osteologisk analys av de brända benen från Bodsjöbyn

Adam Boethius | Osteologisk analys av de brända benen från Bodsjöbyn. Fornlämning nr 130, Bodsjö sn, Bodsjöbyn 2:3, Bräcke kommun, Jämtlands län | Reports in Osteology | 2010

Read more

Osteologisk analys av de brända benen från förundersökningen till väg E22 sträckan Sölve-Stensnäs vid lokal 14

Osteologisk analys av de brända benen från förundersökningen till väg E22 sträckan Sölve-Stensnäs vid lokal 14

Adam Boethius | Osteologisk analys av de brända benen från förundersökningen till väg E22 sträckan Sölve-Stensnäs vid lokal 14 | Reports in Osteology | 2010

Read more

Osteologisk analys av de brända benen i stensättningen från Älvros

Osteologisk analys av de brända benen i stensättningen från Älvros

Adam Boethius | Osteologisk analys av de brända benen i stensättningen från Älvros. Fornlämning nr 7, Älvros sn, Älvros kyrkby 4:9, Härjedalens kommun, Jämtlands län | Reports in Osteology | 2010

Read more

Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån

Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån

Adam Boethius | Osteologisk analys av en vikingatida brandgrav vid Gåsån. Täveldalen, Undersåkers sn, Åre kommun, Jämtlands län | Reports in Osteology | 2010

Read more

Osteologisk analys av ett hornfragment från Bruksvallarna

Osteologisk analys av ett hornfragment från Bruksvallarna

Adam Boethius | Osteologisk analys av ett hornfragment från Bruksvallarna. Fornlämning nr 23, Tännäs sn, Härjedalens kommun, Jämtlands län | Reports in Osteology | 2010

Read more

Osteologisk analys av rendeponeringen vid Gransjön

Osteologisk analys av rendeponeringen vid Gransjön

Adam Boethius | Osteologisk analys av rendeponeringen vid Gransjön. Frostvikens socken, Jämtlands län | Reports in Osteology | 2010

Read more

Osteologisk analys av stensättningarna i Fotingen

Osteologisk analys av stensättningarna i Fotingen

Adam Boethius | Osteologisk analys av stensättningarna i Fotingen. Skålan 6:1, Klövsjö sn, Bergs kommun, Jämtlands län | Reports in Osteology | 2010

Read more

Hamnområdet på Stora Karlsö

Hamnområdet på Stora Karlsö

Adam Boethius, Ola Magnell | Hamnområdet på Stora Karlsö. En utvärdering av ett benmaterial med hög forskningspotential | Reports in Osteology | 2010

Read more

Osteologisk analys av benmaterialet från område 12 förundersökning inför utbyggnad av E22 sträckan Sölve ‐ Stensnäs

Osteologisk analys av benmaterialet från område 12 förundersökning inför utbyggnad av E22 sträckan Sölve ‐ Stensnäs

Adam Boethius, Ola Magnell | Osteologisk analys av benmaterialet från område 12 förundersökning inför utbyggnad av E22 sträckan Sölve ‐ Stensnäs | Reports in Osteology | 2010

Read more

Djurben från Rönneholms mosse

Djurben från Rönneholms mosse

Ola Magnell | Djurben från Rönneholms mosse. Osteologisk analys av material från utgrävningar 2008‐2009 | Reports in Osteology | 2010

Read more

Lindängelund

Lindängelund

Adam Boethius | Lindängelund. En osteologisk analys om offer och gropar | Reports in Osteology | 2009

Read more

Osteologisk analys av benmaterialet från Vintrie Park

Osteologisk analys av benmaterialet från Vintrie Park

Adam Boethius | Osteologisk analys av benmaterialet från Vintrie Park. Område C3, Bunkeflo socken, Malmö | Reports in Osteology | 2009

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05