Person

rikard.stymneldc.luse | 2022-01-01
Rikard Stymne

Systems Developer

 • IT unit, HT

Contact information

E-mail rikard.stymneldc.luse

Phone +46 46 222 32 13

Mobile +46 72 452 32 13

Room SOL:B310

Visiting address
Helgonabacken 12, Lund

Postal address
Box 201, 221 00 Lund

Internal post code 20

Anställd på IT-enheten vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och arbetar huvudsakligen med att utveckla olika webbaserade lösningar och integrationer mellan olika system.

Arbetar för närvarande mest med PHP, MySQL, Apache, Typo3 och VBA samt med olika kopplingar till andra källor som Canvas, CAS, Drupal, Ladok, Lubas, Lucat, Lucris, LUP, Postfix, Shibboleth, TimeEdit, Ubas och WHD.

Inom HT-fakulteterna har jag drivit utvecklingen av utbildnings-, personal- och forskninginformation på fakultets- och institutionswebbplatserna, skriftserier, mellanarkiv, rumsdatabas, publikationslistor, intranät, undervisningplattform m.m.

För Lunds universitet är jag IT-systemförvaltare för TimeEdit/SRS samt har bland annat deltagit i projekten för nya Lucat (IAM), integrationer med nya Ladok samt utvecklingen av förvaltningsplanssytem (Lusyfer), Ladoks behörighetsintegration och Academic Writing (Awelu).

 • Mottagare av Lunds universitetet administrativa pris 2021
 • Ledamot i fakultetsstyrelsen för Humanistiska och teologiska fakulteterna (2018–2023)

Aktuellt

 • Är IT-systemförvaltare och teknisk specialist för Schemaläggnings- och resursbokningssystem (TimeEdit) vid Lunds universitet (2012–2022), utvecklar system för bland annat användarhantering (inkl. behörigheter och autentisering), integrationer (t.ex. personalinformation från Lucat och gruppinformation till Canvas), debiteringsunderlag och importer av schemaläggningsobjekt
 • Deltar i det nationella nätverket för lärosäten som använder TimeEdit som schemaläggningssystem (2019–2022)
 • Deltar i projektet för anonymiserad tentamensrättning vid HT-fakulteterna (2021–2022), utvecklar Excel-makro för framtagande av försättsblad, anonymiseringskodslistor och rättningsprotoll
 • Utvecklar systemet och webbplatsen för skriftserier vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (2012–2022)
 • Underhåller och utvecklar Humanistiska och teologiska fakulteternas utbildningsdatabas för webbpublicering och underlag till schemaläggningssystemet TimeEdit (2010–2022)
 • Utvecklar systemet för HT-fakulternas mejlutskickslistor (2010–2022)
 • Utvecklar visning av bland annat personal-, forsknings-, utbildnings- och schemainformation på HT-fakulteternas webbplatser (2007–2022)
 • Administrerar elektroniska val i EasyVote på HT-fakulteterna (2020–2022)

Tidigare uppdrag

 • Var tjänsteförvaltare för verksamhetsområdet Webb och kommuniktion på IT-enheten vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (2015–2021)
 • Deltog i projektet för nytt verktygsstöd för hantering av arbetsplats och IT-stöd för medarbetare vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (2020–2021), med bland annat livscykelhantering, informationsmodellering, dokumentation och specifiktion av systemet som fortfarande används
 • Utvecklade integrationen som fortfarande används för HT-fakulteternas utnyttjande av universitetets centrala kalendertjänst (2020)
 • Var skyddsombud, skyddsområde: HT-biblioteken och IT-enheten vid HT-fakulteterna (2015–2020); Språk- och litteraturcentrums foajé och bibliotekshuset (2008–2014)
 • Ansvarade för Typo3-installationen som fortfarande används av fakultets- och institutionswebbplatser för flertalet verksamheter vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (2009–2019)
 • Deltog i projektet för digitalt mellanlagringsarkiv vid HT-fakulteterna (2018), utvecklade automatiskt system som fortfarande används för byggande av arkivstrukturer, överföring av utbildningsinformation och gallring
 • Deltog i projektet för Ladok-integrationer på uppdrag av LDC i samband med övergången till nya Ladok (2017–2018), arbetade främst med informationsmodellering och integrationsspecifikationer
 • Utvecklade behörighetsintegrationen för nya Ladok (2018), som fortfarande förvaltas och används
 • Hållit ett antal utbildningar och workshop i Typo3 (2013–2018)
 • Deltog i framtagandet av ett system för systemförvaltningsplaner på Lunds universitet (2016–2017), ansvarade för informationsmodellen, systemet som fortfarande används kallas numera för Lusyfer
 • Deltog i projektet för personalplaner vid fem fakulteter på Lund universitet (2016–2017), som teknisk expert
 • Utvecklade visning av driftsinformation för HT-fakulteterna (2016), systemet som fortfarande används hämtar information från ärendethanteringssystemet och visar den på intranätet
 • Satt i valberedningen för Humanistiska och teologiska fakulteterna (2015–2016)
 • Deltog i projektet för framtagandet av ett nytt identitets- och behörighetssystem (IAM) "Nya Lucat" för Lunds universitet (2011–2015), ansvarade för migreringen av information och behörigheter (personkategorisering, organisationsuppdatering, verksamhetsroller, behörighetsmigrerig, mejlöverföring)
 • Utvecklade en applikation för uppslagning i LucatOpen och AD (2014–2015), som fortfarande används
 • Utvecklade HT-fakulternas rumsdatabas (2014), systemet används fortfarande för att hålla reda på vilka som använder arbetsrummen och lokalerna på LUX, MNO- och SOL-husen samt för att framställa korridors- och rumsskyltar
 • Utvecklade en sökstation till LUX foajé med personer och kursscheman (2014)
 • Deltog i flera arbetsgrupper med koncept för verksamheten inom projektet Förnyad webbnärvaro vid Lunds universitet och dess externwebbsprojekt (2012)
 • Utvecklade system för kontinuerlig hämtning och publicering av institutioners och anställdas publikationslistor vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och en handfull andra institutioner vid Lunds universitet (2008–2012), som fortfarande är i drift på HT-fakulteternas webbplatser
 • Var biträdande projektledare för Införande av TimeEdit inom HT-fakulterna (2011)
 • Utvecklade intranät för Humanistiska och teologiska fakulteterna (2010–2011), som var grunden till det intranät som strukturerades om 2016 och fortfarande används
 • Deltog i projektet Schemaläggnings- och lokalbokningssystem vid Lunds universitet inklusive integration med för- och eftersystem (2010–2011)
 • Utvecklade en forskningsdatabas åt Humanistiska och teologiska fakulteterna med information om forskningsprojekt och personliga sidor (2009–2010), som var i drift till 2016 när universitetet införde ett centralt forskningsinformationssystem
 • Deltog i projektet Academic Writing in English at Lund University (2009–2010), en webbresurs för akademiskt skrivande på engelska som fortfarande används
 • Utvecklade en undervisningsplattform för Humanistiska och teologiska fakulteterna (2007–2010), som användes fram till 2017
 • Samarbetade i Typo3-gruppen vid Lunds universitet (2007–2009)
 • Utvecklade Språk- och litteraturcentrums webbplats och intranät (2006–2009)
 • Var medlem i Typo3 User Group Sweden (2007–2008)

Interna utbildningar (urval)

 • Första hjälpen-utbildad: 2009-03-20 (hjärt- och lungräddning: 2009-01-26; repetition: 2011-11-17, 2014-10-20, 2017-10-05, 2018-10-22)
 • Brandskyddsutbildad: 2022-09-22, 2016-11-16, 2011-04-13, 2007-12-05
 • Processledarkurs: 2012-09-24 – 2012-09-25
 • Projektledningskurs: 2014-11-04 – 2014-11-06
 • Projektkompetenskurs: 2010-09-30, 2010-10-13 – 2010-10-14
 • Kursen "Se människan" om diskrimineringslagen: 2019-10-28
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö och Lunds universitets rehabiliteringsprocess: 2016-12-06
 • Tillgänglighetsdirektivet vid systemutveckling: 2019-11-25
 • TimeEdits integrationer: 2011-04-20
 • GDPR-hantering i TimeEdit: 2018-05-15
Rikard Stymne

Systems Developer

 • IT unit, HT

Contact information

E-mail rikard.stymneldc.luse

Phone +46 46 222 32 13

Mobile +46 72 452 32 13

Room SOL:B310

Visiting address
Helgonabacken 12, Lund

Postal address
Box 201, 221 00 Lund

Internal post code 20

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-11