lunduniversity.lu.se

Person

Anställd på IT-enheten vid Humanistiska och teologiska fakulteterna, är placerad på Språk- och litteraturcentrum och arbetar huvudsakligen med att utveckla olika webbaserade lösningar!

Arbetar för närvarande mest med PHP, MySQL och Typo3 samt med olika databaskopplingar till andra källor som LADOK, LUBAS, LUCAT och TimeEdit 3.

Research

Administrative

Tasks

 • Member, Faculty Board, Joint Faculties of Humanities and Theology

Other tasks and qualifications

 • Utvecklar en forskningsdatabas åt Området för humaniora och teologi med information om forskningsprojekt och personliga sidor
 • Utvecklar intranät för Området för humaniora och teologi
 • Utvecklar Språk- och litteraturcentrums webbplats och intranät
 • Utvecklar en undervisningsplattform som används vid Språk- och litteraturcentrum
 • Är biträdande projektledare för Införande av TimeEdit 3 på HT-området
 • Deltar i projektet Schemaläggnings- och lokalbokningssystem vid Lunds universitet inklusive integration med för- och eftersystem
 • Deltar i projektet Academic Writing in English at Lund University
 • Samarbetar med Typo3-gruppen vid Lunds universitet
 • Medlem i Typo3 User Group Sweden
 • Skyddsombud, skyddsområde: Språk- och litteraturcentrums foajé och bibliotek
 • Första hjälpen-utbildad: 2009-03-20 (hjärt- och lungräddning: 2009-01-26; repetition: 2011-11-17)
 • Brandskyddsutbildad: 2011-04-13, 2007-12-05

Rikard Stymne

Systems Developer
IT unit, HT

Contact information

E-mail rikard.stymneht.luse

Phone +46 46 222 32 13

Mobile +46 72 452 32 13

Room SOL:B310

Visiting address Helgonabacken 12, Lund

Postal address Box 201, 221 00 Lund

Internal post code 20