Person

Rikard Stymne

Systemutvecklare

 • IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post rikard.stymneht.luse

Telefon 046–222 32 13

Mobil 072–452 32 13

Rum SOL:B310

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20

Anställd på IT-enheten vid Humanistiska och teologiska fakulteterna, är placerad på Språk- och litteraturcentrum och arbetar huvudsakligen med att utveckla olika webbaserade lösningar!

Arbetar för närvarande mest med PHP, MySQL och Typo3 samt med olika databaskopplingar till andra källor som LADOK, LUBAS, LUCAT och TimeEdit 3.

Forskning

Administrativt

 • Ledamot, Fakultetsstyrelsen, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Övriga uppdrag och meriter

 • Utvecklar fakultets- och institutionswebbplatser för flertalet verksamheter vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (2009–2014)
 • Underhåller och utvecklar Humanistiska och teologiska fakulteternas kursdatabas för webbpublicering och underlag till schemaläggningssystemet TimeEdit 3 (2010–2014)
 • Utvecklar systemet och webbplatsen för skriftserier vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (2012–2014)
 • Är teknik- och integrationsansvarig i förvaltningen av Schemaläggnings- och resursbokningssystem (TimeEdit 3) vid Lunds universitet (2012–2014)
 • Deltar i projektet för framtagandet av ett nytt identitets- och behörighetssystem (IAM) för Lunds universitet (2011–2014)
 • Skyddsombud, skyddsområde: Språk- och litteraturcentrums foajé och bibliotek (2008–2014)
   
 • Har utvecklat en forskningsdatabas åt Humanistiska och teologiska fakulteterna med information om forskningsprojekt och personliga sidor (2009–2010)
 • Har utvecklat system för kontinuerlig hämtning och publicering av institutioners och anställdas publikationslistor som används vid Humanistiska och teologiska fakulteterna och en handfull andra institutioner vid Lunds universitet (2008–2012)
 • Har utvecklat intranät för Humanistiska och teologiska fakulteterna (2010–2011)
 • Har utvecklat en undervisningsplattform som används vid Humanistiska och teologiska fakulteterna (2007–2010)
 • Har utvecklat Språk- och litteraturcentrums webbplats och intranät (2006–2009)
 • Har deltagit i flera arbetsgrupper med koncept för verksamheten inom projektet Förnyad webbnärvaro vid Lunds universitet och dess externwebbsprojekt (2012)
 • Har varit biträdande projektledare för Införande av TimeEdit 3 på HT-området (2011)
 • Har deltagit i projektet Schemaläggnings- och lokalbokningssystem vid Lunds universitet inklusive integration med för- och eftersystem (2010–2011)
 • Har deltagit i projektet Academic Writing in English at Lund University (2009–2010)
 • Samarbetat med Typo3-gruppen vid Lunds universitet (2007–2009)
 • Medlem i Typo3 User Group Sweden
   
 • Första hjälpen-utbildad: 2009-03-20 (hjärt- och lungräddning: 2009-01-26; repetition: 2011-11-17, 2014-10-22)
 • Brandskyddsutbildad: 2011-04-13, 2007-12-05
 • Processledarkurs: 2012-09-24 – 2012-09-25
 • Projektledningskurs: 2014-11-04 – 2014-11-06
 • Projektkompetenskurs: 2010-09-30, 2010-10-13 – 2010-10-14
Rikard Stymne

Systemutvecklare

 • IT-enheten, HT

Kontaktinformation

E-post rikard.stymneht.luse

Telefon 046–222 32 13

Mobil 072–452 32 13

Rum SOL:B310

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20