Series

Anna W Gustafsson
Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 66
2009 | 267 p. | Swedish

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-628-7660-9

Keywords: pamfletter | historia | Sverige | 1700-talet | 1800-talet | politiska debatter | textlingvistik | svenska språket

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05