Series

Vem styr forskningen?

Gunnar Broberg, Bengt Forkman, Carl Magnus Pålsson (ed.)
Vem styr forskningen?
Ugglan. Lund Studies in the History of Ideas and Sciences 17
2003

133 p.
Swedish

ISSN: 1102-4313

Keywords: forskning | finansiering | Sverige | forskningsorganisation | forskningspolitik

Den sjunde februari 2003 samlades ett sextiotal forskare, administratörer och politiker på Biskopshuset, Lunds universitet, för att diskutera den allt mer brännande frågan om vem som egentligen styr forskningen. Är det politikerna, näringslivet eller forskarna? Och vilken grupp eller vilka instanser bör styra? Hur bör universiteten förhålla sig i denna fråga? Skriften Vem styr forskningen? innehåller anföranden och diskussionsinläggen från en intensiv dag, som inte löste något enskilt problem men skapade en generell överblick.
Symposiet organiserades av Avdelningen för Idé- och Lärdomshistoria och Fysiska Institutionen, med ekonomiskt stöd från Vetenskapsrådet.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05