Series

Historia på väg mot framtiden

Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer, Henrik Rosengren, Per Eliasson (ed.)
Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle
En publikation från Forskarskolan i historia och historiedidaktik 1
2010

330 p.
Swedish

ISBN: 978-91-978899-0-2

Keywords: historiedidaktik | historiemedvetande | historieforskning | historieundervisning

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05