Series

Gunnar Ekelöf mellan konstarterna

Mikael Askander, Jørgen Bruhn (ed.)
Gunnar Ekelöf mellan konstarterna
Intermedia Studies Press 2
2010

73 p.
Swedish

ISBN: 978-91-976670-3-6

Keywords: Ekelöf, Gunnar

Inte nog med att han framstår som en av de verkliga portalgestalterna i den moderna svenska poesin, Gunnar Ekelöf och hans dikt kan dessutom betraktas som en viktig mötesplats: en mötesplats för konstarterna och deras samspel.

I Gunnar Ekelöf mellan konstarterna presenteras essäer om Ekelöfs poesi utifrån olika intermediala perspektiv. I centrum står olika relationer mellan Ekelöfs poesi och andra konstarter och medieringsformer. Film, text-bildrelationer och poetens förhållande till musik är några sådana infallsvinklar som aktualiseras av de fyra ekelöfkännarna och författarna, Annette Fryd, Neal Ashley Conrad Thing, Magnus Halldin och Anders Mortensen.

Table of Contents

 • Mikael Askander & Jørgen Bruhn
  Forord
 • Anders Mortensen
  Om konsten och konsterna hos Gunnar Ekelöf
 • Annette Fryd
  ”Är inte de schizofrena ett slags atavistiska återfall?” Skizofreni og tolkningens greb i Gunnar Ekelöfs tekster om C. F. Hill
 • Magnus Halldin
  Anteckningar om Gunnar Ekelöf och musiken
 • Neal Ashley Conrad Thing
  At se med Ekelöf – bemærkninger til filmen/dobbeltdvd’en Ekelöfs blik – Blikke på Ekelöf
Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-10-05