Series

Bodil Petersson, Påvel Nicklasson (ed.)
Att återupptäcka det glömda. Aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden
Acta Archaeologica Lundensia Series prima in 4° 32
2012 | 374 p. | Swedish

ISSN: 0065-1001
ISBN: 978-91-89578-47-0

Keywords: arkeologi | historia | Norden | forntiden

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05