Series

Women's Human Rights and Islam

Jonas Svensson
Women's Human Rights and Islam. A Study of Three Attempts at Accommodation
Lund Studies in History of Religions 12
2000

252 p.
English

ISSN: 1103-4882
ISBN: 91-22-01849-2
Publisher: Almqvist & Wiksell International

Keywords: mänskliga rättigheter | religiösa aspekter | islam | kvinnor och islam | kvinnor | rättslig ställning

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05