Serie

Jonas Svensson
Women's Human Rights and Islam. A Study of Three Attempts at Accommodation
Lund Studies in History of Religions 12
2000 | 252 s. | engelska

ISSN: 1103-4882
ISBN: 91-22-01849-2
Förlag: Almqvist & Wiksell International

Ämnesord: mänskliga rättigheter | religiösa aspekter | islam | kvinnor och islam | kvinnor | rättslig ställning

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05