Series

Handel och vandel

Solveig Fagerlund
Handel och vandel. Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinnoperspektiv. Helsingborg ca 1680–1709
Studia historica Lundensia 8
2002

260 p.
Swedish

ISSN: 1650-755X
ISBN: 91-628-5317-1

Keywords: kvinnor | sociala förhållanden | historia | Sverige | 1700-talet | ekonomiska förhållanden | sociala nätverk | Skåne | 1600-talet | vardagsliv

Vika typer av sociala relationer var kvinnor i en tidig-modern stad inblandade i? Vilka bjöd man in som dopfaddrar till sina barn? Vilka var man skyldig pengar? Vilka grälade och slogs man med? Hur skilde sig kvinnors sociala relationsmönster från mäns? Hur skilde sig kvinnors relationsmönster åt beroende på deras sociala ställning, ålder och civilstånd?
I denna studie, som behandlar Helsingborg under tiden från 1680 till 1709 försöker författaren få svar på dessa frågor. Vi får möta hustrur, änkor och döttrar till hantverkare, soldater och stadstjänare. Många av dem försörjde sig genom mångleri, någon med handel i större skala. Vi får även möta kvinnor ur stadens högre sociala skikt samt männen i staden. Vi möter kvinnorna och männen i kyrkan, på gator och torg, i hemmen, vid tullbryggan, på båten till Helsingör och i rättssalen, helt enkelt i alla de vardagliga situationer där deras möten med andra lämnat spår efter sig i källorna.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05