Series

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011

Patrik Lundell (ed.)
Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011
Årsbok
2011

118 p.
Swedish

ISSN: 0349-053X
ISBN: 978-91-974863-9-2

Table of Contents

  • Carl-Gustaf Andrén: Tal till en nittioåring
  • David Alm: Den yttersta domen. Några filosofiska reflektioner
  • Nils-Arvid Bringéus: Orden och tingen. Reflektioner kring Herta Müllers Nobelföreläsning
  • Marie Cronqvist: Försvinnandets arkitektur. Bunkern mellan mentalitet och materialitet
  • Arthur Holmer: Formosanska språk, relativisering och språktypologi
  • Alf Nilsson: Det kusliga – det ytterst främmande
  • Per Rydén: Till avhandlingars försvar
  • Paavo Roos, Minnesord Charlotte Wikander
Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05