lunduniversity.lu.se

Premonstratenserklostret i Östra Tommarp

Premonstratenserklostret i Östra Tommarp

Lars Jönsson, Ulrika Wallebom
Premonstratenserklostret i Östra Tommarp. Arkeologisk forskningsundersökning år 2005. Östra Tommarp 144:4, RAÄ 18, Östra Tommarps socken, Simrishamns kommun, Skåne län
Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 98
2011

Svenska

ISSN: 0281-3440
ISBN: 978-91-89578-41-8

Keywords: utgrävningar | Sverige | Skåne | Östra Tommarp | arkeologi