Series

När det sociala kapitalet växlas in

Göran Gustafsson
När det sociala kapitalet växlas in. Om begravningar och deltagandet i begravningar
Lund Studies in Sociology of Religion 4
2003

221 p.
Swedish

ISSN: 1651-4432
ISBN: 91-974760-0-5
Publisher: Arken

Keywords: begravning | sociologiska aspekter | begravningsseder

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05