Series

Magdalena Hillström, Hanne Sanders (ed.)
Skandinavism. En rörelse och en idé under 1800-talet
Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 32
2014 | 256 p. | Swedish

ISSN: 2001-9874
ISBN: 9789170611353

Skandinavismen, den politiska rörelse som präglade Sverige, Danmark och Norge under första hälften av 1800-talet, gick i graven för 150 år sedan.

Eller rättare sagt: det var vad man sade då, 1864, efter Danmarks nederlag mot Preussen när Sverige inte kom till undsättning. Den kulturella skandinavism som levde vidare ansågs harmlös och ointressant i jämförelse. Men denna boks författare – historiker, litteraturvetare och etnologer från Danmark, Norge och Sverige – visar att skandinavismen var en stark och viktig rörelse under hela 1800-talet. Den debatterades livligt efter Napoleonkrigen, och framstod senare som en nationell idévärld jämbördig med andra nationella idévärldar i Norden; den var framträdande i folkliga skillingtryck och i den tidiga kampen för kvinnors rättmätiga plats i demokratin. Skandinavismen dog inte på 1860-talet – den fortlevde i skapandet av Nordiska museet i Stockholm som just ett nordiskt museum och i diskussioner bland dåtidens publicister, författare och utgivare.

I boken problematiseras från skilda utgångspunkter bilden av skandinavismen som ett udda, perifert och kortvarigt fenomen. Författarna behandlar olika perioder: tiden före 1840, mitten av 1800-talet och decennierna efter ödesåret 1864. Liksom andra rörelser både förr och nu var detta inte någon enhetlig rörelse utan dess innehåll och målsättningar, liksom aktörerna, förändrades över tid. Men för den som vill förstå 1800-talets speciella värld är skandinavismen ett nyckelbegrepp.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05