Series

Den skånska kyrkan och reformationen

Gösta Johannesson
Den skånska kyrkan och reformationen
Skånsk senmedeltid och renässans 1
1947

454 p.
Swedish

ISSN: 0560-1878

Gösta Johannessons doktorsavhandling analyserar Lunds ärkesäte under den danska reformationens inledande skede. Ärkebiskopen i Lund var den danska kyrkoprovinsens ledare med en central roll både inom den katolska kyrkan och den danska rikspolitiken. Avhandlingen undersöker relationen mellan den danska kyrkoprovinsen och den universella katolska kyrkan.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05