Series

Etiska perspektiv inom arkeologin

Elisabeth Iregren, Kristina Jennbert (ed.)
Etiska perspektiv inom arkeologin. Studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor
Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 101
2015

327 p.
Swedish

ISSN: 0281-3440
ISBN: 978-91-89578-61-6

Antologin Etiska perspektiv inom arkeologin innehåller fjorton kapitel där studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor. Boken är ett resultat av etikkurser som har getts inom arkeologiutbildningen. Dessa kurser har visat sig få stor betydelse både för de studenter som gick på kurserna och för de studenter som idag på andra sätt får etiska perspektiv inom sin utbildning. För lärarna har etikkurserna inspirerat att ställa svåra frågor om utbildning, forskningsverksamhet och förmedling.

Med ett kritisk tänkande och en medvetenhet om att världen inte är enkelt sammansatt utan består av normer och värderingar förbereds studenterna för ett yrkesliv där deras egna slutsatser och handlingsutrymme kan ta plats.

Page Manager: Gisela.Lindbergkansliht.luse | 2020-10-05