Series

The latest volumes of Nordlund, from volume 29 and onwards, can be accessed electronically here

ISSN: 0281-5427

Två svensk-franska studier

Två svensk-franska studier

Mari Mossberg | Två svensk-franska studier. Att beskriva översättarstilar – en analys av sex svenska översättningar av Madame Bovary. Icke satsformade meningar i svensk-fransk kontrastiv belysning | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 35 | 2021

Read more

Tre uppsatser om variation och förändring

Tre uppsatser om variation och förändring

Marit Julien (ed.) | Tre uppsatser om variation och förändring | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 34 | 2020

Read more

Stärkande samtal

Stärkande samtal

Anna W Gustafsson | Stärkande samtal. Fyra fallstudier av invandrarfamiljers läkarbesök i barndiabetesvården | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 33 | 2014

Read more

Perspektiv på genus

Perspektiv på genus

Gunlög Josefsson (ed.) | Perspektiv på genus | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 32 | 2013

Read more

Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan

Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan

Per Lagerholm | Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 31 | 2013

Read more

Early Verbs in Child Swedish

Lisa Holm | Early Verbs in Child Swedish. A Diary Study on Two Boys. Part I, Verbs Spurts and the Grammar Burst | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 30 | 2010

Boken utgör första delen i en bred empirisk studie över tidiga verb i svenskt barnspråk. Undersökningen baseras på dagboksmaterial. I boken visas hur barnen tillägnar sig verb i två tydliga spurter, en strax efter ett och ett halvt års ålder och en strax efter två års ålder. Den andra ...

Read more

Syntax i gränssnittet

Syntax i gränssnittet

Gunlög Josefsson (ed.) | Syntax i gränssnittet. Tre uppsatser i gränsområdet mellan lexikon, syntax och semantik | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 29 | Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, | 2008

Read more

Den finita satsen i små barns språk

Den finita satsen i små barns språk

Åsa Wikström | Den finita satsen i små barns språk | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 28 | 2008

Read more

Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Lena Ekberg (ed.) | Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 27 | 2007

Read more

The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish

The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish

Dominika Skrzypek | The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish. The Loss of Dative Case | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 26 | 2005

Read more

Om r-fonemets historia i svenskan

Om r-fonemets historia i svenskan

Ulf Teleman | Om r-fonemets historia i svenskan | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 25 | 2005

Read more

Tre uppsatser om semantisk förändring hos relationella lexem

Tre uppsatser om semantisk förändring hos relationella lexem

Lena Ekberg (ed.) | Tre uppsatser om semantisk förändring hos relationella lexem | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 24 | 2004

Read more

Land och fæ

Bo Ruthström | Land och fæ. Strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i allmänhet med underkategorier | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 23 | 2002

Read more

Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000

Nils Jörgensen, Eva Kärrlander | Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000. Gymnasisters hörförståelse | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 22:2 | 2001

Read more

Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000

Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000

Robert Zola Christensen, Katarina Lundin | Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000. Gymnasisters läsförståelse | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 22:1 | 2001

Read more

Familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga

Familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga

Ulrika Jakobsson | Familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga. En analys ur den kognitiva semantikens perspektiv | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 21 | 1996

Read more

Svenskans aktionsarter

Svenskans aktionsarter

Lisa Holm | Svenskans aktionsarter. En analys med särskild inriktning på förhållandet mellan aktionsarten och presensformens temporala referens. | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund | 1995

Read more

Journalistik i förvandling

Jan Svensson (ed.) | Journalistik i förvandling. Om språk och texter i Expressen | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 19 | 1994

Språk i massmedierna

Per Lagerholm | Språk i massmedierna. En forskningsöversikt | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 18 | 1991

Den fiktiva dialogen

Miranda Landen | Den fiktiva dialogen. Tal- och tankegestaltning i Hjalmar Söderbergs "Den allvarsamma leken" | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 17 | 1991

Barnet - han eller den?

Tor G Hultman | Barnet - han eller den? Om genuskongruens vid ordet barn i gymnasisters språkbruk | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 16 | 1990

Om bisatser i barnspråk / Psalmspråket i nya kläder

Sven Lange, Bo-A Wendt | Om bisatser i barnspråk / Psalmspråket i nya kläder. Den språkliga bearbetningen av äldre psalmer i 1986 års psalmbok | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 15 | 1989

Offentlighetsstruktur och språkförändring

Offentlighetsstruktur och språkförändring

Eva Mårtensson, Jan Svensson | Offentlighetsstruktur och språkförändring | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 14 | 1988

Read more

Två uppsatser om språkbrukets informalisering

Eva Mårtensson, Cecilia Falk | Två uppsatser om språkbrukets informalisering | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 13 | 1987

Nysvensk bibliografi

Lars Wollin | Nysvensk bibliografi | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 12 | 1987

Stilistik: vad, varför, vartill?

Carin Sandqvist (ed.) | Stilistik: vad, varför, vartill? Rapport från det fjärde Ämnesdidaktiska seminariet i nordiska språk, Lund 1986 | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 11 | 1986

Fyra uppsatser

Carin Sandqvist, Ulf Teleman | Fyra uppsatser | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 10 | 1986

Vad ska vi med grammatiken till?

Jan Svensson (ed.) | Vad ska vi med grammatiken till? Rapport från det tredje Ämnesdidaktiska seminariet i nordiska språk, Lund 1985 | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 9 | 1985

Förteckning över bibliografier rörande 1700-talets bokproduktion

Lars Svensson | Förteckning över bibliografier rörande 1700-talets bokproduktion. Ett urval | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 8 | 1985

Det offentliga språkbruket och dess villkor i Sverige under 1700-talet

Ulf Teleman (ed.) | Det offentliga språkbruket och dess villkor i Sverige under 1700-talet | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 7 | 1985

Berätta och argumentera

Ulf Teleman | Berätta och argumentera. Tre analyser av skoluppsatser | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 6 | 1984

Språkhistoriens mening

Ulf Teleman (ed.) | Språkhistoriens mening. Rapport från det andra Ämnesdidaktiska seminariet i nordiska språk, Lund 1984 | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 5 | 1984

Tiällmannstudier

Lars Wollin (ed.) | Tiällmannstudier | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 4 | 1984

Har tal- och skriftspråk olika grammatiker? mfl

Ulf Teleman, Jan Svensson, Åke Pettersson, Christer Platzack | Har tal- och skriftspråk olika grammatiker? mfl | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 3 | 1983

Skrivundervisning på universitetsnivå

Ulf Teleman (ed.) | Skrivundervisning på universitetsnivå. Rapport från det första Ämnesdidaktiska seminariet i nordiska språk, Lund 1983 | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 2 | 1983

Vara och - en markör för subjektets "icke-plats" / What Swedish is like

Lena Ekberg, Ulf Teleman, Börje Tjäder | Vara och - en markör för subjektets "icke-plats" / What Swedish is like. A mini-grammar for those who need it / Rapport från ett gränsland | Nordlund. Småskrifter från Institutionen för nordiska språk i Lund 1 | 1983

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05