Series

Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom

Anna-Stina Ekedahl
Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom. En studie genom antika källor och u-landsanalogi
2018

318 p.
Swedish

ISBN: 978-91-88899-13-2, 978-91-88899-14-9

Barnafödande är centralt i alla samhällen, även i slavsamhället Rom med dess tidvis stora import av människor, men det är också djupt privat och emotionellt. Utmaningen i att försöka fånga några aspekter av hur romerska kvinnors villkor påverkades av detta ligger i att de antika källorna är otillräckliga, framför allt när det gäller icke-elitens kvinnor. Anna-Stina Ekedahl har i denna studie använt jämförelser med några av dagens u-länder som komplement.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05