Series

ISSN: 0346-6051

Folkmedicin mellan gammalt och nytt

Folkmedicin mellan gammalt och nytt

Stefan Persson | Folkmedicin mellan gammalt och nytt. Sjuk- och hälsovård i södra Sverige vid förra sekelskiftet | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 27 | 2020

I 1800-talets Sverige skedde en succesiv övergång från folklig läkekonst utövad i hemmen till professionell sjukvård på sjukstugor och lasarett. Gamla huskurer levde kvar sida vid sida med den moderna läkekonsten. I boken möter vi botare, deras kurer och mötet mellan folkliga ...

Read more

Folklivsarkivet i Lund 1913-1988

Folklivsarkivet i Lund 1913-1988

Nils-Arvid Bringéus (ed.) | Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-årsjubileet under redaktion av Nils-Arvid Bringéus | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 26 | 1988

Read more

Smidda järnkors

Christian Aarsrud | Smidda järnkors. En studie i folklig formbildning | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 25 | 1982

Read more

Det bortrövade dryckeskärlet

Det bortrövade dryckeskärlet

Inger Lövkrona | Det bortrövade dryckeskärlet. En sägenstudie | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 24 | 1982

Read more

En stad - tre världar

En stad - tre världar

Brita Hardenby | En stad - tre världar. En studie i sunt förnuft och kulturmönster | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 23 | 1981

Read more

Herdar på Korsika

Herdar på Korsika

Gunnar Alsmark | Herdar på Korsika | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 22 | 1979

Read more

Den dolda ekonomin

Den dolda ekonomin

Agneta Boqvist | Den dolda ekonomin. En etnologisk studie av näringsstrukturen i Bollebygd 1850-1950 | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 21 | 1978

Read more

Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France

Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France

Renée Valeri | Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 20 | 1977

Read more

Skånska prästgårdar

Skånska prästgårdar

Gösta Arvastson | Skånska prästgårdar. En etnologisk studie av byggnadsskickets förändring 1680-1824 | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 19 | 1977

Read more

Jordstugor i Sydsverige

Jordstugor i Sydsverige

Tomas Jönsson | Jordstugor i Sydsverige. Den ingrävda bostadens utbredning, form, funktion och konstruktion | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 18 | 1976

Read more

Færøske sluppfiskere

Færøske sluppfiskere

Jóan Pauli Joensen | Færøske sluppfiskere. Etnologisk undersøgelse af en erhvervsgruppes liv | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 17 | 1975

Read more

Gåsskötsel

Gåsskötsel

Kurt Genrup | Gåsskötsel. En etnologisk studie med särskild hänsyn till skånska förhållanden | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 16 | 1975

Read more

Bondens bostad

Bondens bostad

Monika Minnhagen | Bondens bostad. En studie rörande boningslängans form, funktion och förändring i sydöstra Skåne | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 15 | 1973

Read more

Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg

Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg

Ernst Walerius | Pottemakare, krukmakare, kakelugnsmakare i Falkenberg | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 14 | 1973

Read more

Kyrktagningsseden i Sverige

Kyrktagningsseden i Sverige

Anders Gustavsson | Kyrktagningsseden i Sverige | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 13 | 1972

Read more

Viken

Viken

Gabrielle Jeansson, Renée Valeri | Viken. Äldre bebyggelse och miljö | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 12 | 1972

Read more

Nöden i Lund

Nöden i Lund

Sven B Ek | Nöden i Lund. En etnologisk stadsstudie | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 11 | 1971

Read more

Kring livets högtider i Örkelljunga församling

Kring livets högtider i Örkelljunga församling

Gabrielle Jeansson, Inga Kindblom | Kring livets högtider i Örkelljunga församling | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 10 | 1968

Read more

Hur annorlunda då

Hur annorlunda då

Artur Larsson | Hur annorlunda då. Minnen från ett samhälle på Söderslätt | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 9 | 1967

Read more

Vid brunnen

Vid brunnen

Selma Frode Kristensen | Vid brunnen. En kulturbild från sekelskiftet | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 8 | 1966

Read more

Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat

Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat

Viktor Åkerman | Minnen och anteckningar från Gärdslövs och Önnarps pastorat | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 7 | 1964

Read more

Brännodling

Brännodling

Nils-Arvid Bringéus | Brännodling. En historisk-etnologisk undersökning | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 6 | 1963

Read more

Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad

Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad

Axel Hörlen | Knyppling och knypplerskor i södra delen av Ingelstads härad | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 5 | 1962

Read more

Det sydsvenska halmtaket

Det sydsvenska halmtaket

Karl Mattisson | Det sydsvenska halmtaket | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 4 | 1961

Read more

Norden och kontinenten

Norden och kontinenten

Sigfrid Svensson (ed.) | Norden och kontinenten. Föredrag och diskussioner vid trettonde nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Lund 1957 | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 3 | 1958

Read more

Kupolbyggnader med falska valv

Kupolbyggnader med falska valv

Johan Pettersson | Kupolbyggnader med falska valv. En undersökning över primitivt byggnadsskick i Medelhavsområdet och Nordvästeuropa med utgångspunkt från västsvenskt material | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 2 | 1954

Read more

Kloka flickan från Vallåkra

Kloka flickan från Vallåkra

John Pape | Kloka flickan från Vallåkra | Skrifter från Folklivsarkivet i Lund 1 | 1949

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05