Series

Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier (ed.)
Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten. Lund den 22-24 oktober 2014
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 74
2016 | 488 p. | Swedish

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-87833-77-9, 978-91-87833-78-6

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats.

Den trettiofjärde sammankomsten ägde rum den 22–24 oktober 2014 på Språk- och litteraturcentrum i Lund. Temat var Svenskan i teori och praktiker. Konferensen samlade ca 150 deltagare till 88 presentationer – plenarföredrag, workshoppar och sektionsföredrag. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 30 av föredragen från sektioner och workshoppar.

Som värd för konferensen stod svenskämnena och allmän språkvetenskap på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05