lunduniversity.lu.se

Art History: The History of Architecture and Design of the Western World - Level 1

KOVA15

Course code: KOVA15
Swedish title: Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets arkitektur- och designhistoria, grundkurs
ECTS credits: 30

Semester:

NB! The course is not given this semester. The information below was about spring 2017.

Study period: spring 2017
Type of studies: full time, day
Study period: 2017-01-16 – 2017-06-04
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A and Social Studies A
Application code: LU-71501

Introductory meeting: 2017-01-16 at 10.15 – 11.00: LUX:C126 hörsal

Teachers: Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Max Liljefors, Ludwig Qvarnström

Description

Detta är en grundkurs som behandlar arkitekturens och designens teori och historia i Västerlandet. Enstaka föremål, hela interiörer, byggnader, komplex av byggnader och städer tillhör denna historia. Många teman behandlas, t ex designkritik, trädgårdsstaden, järn- och stålarkitektur, grafisk design, motorvägar och förorter. Aspekter som uppmärksammas är t ex design- och arkitekturteori, teknologi i designens tjänst, stiltraditioner och kanonbildning. Man studerar också vilken roll arkitekter, hantverkare, mönstertecknare och designers intagit genom tiderna och hur de utbildats. Kursen ger också perspektiv på maktförhållanden, genus, etnicitet och mångfald inom arkitekturens och designens område. Frågor kring upplevelse, beskrivning och tolkning är centrala.

Ett viktigt mål för kursen är att i skrift och tal kunna beskriva, analysera, tolka och kontextualisera verk från olika epoker. Alla delkurser innehåller därför moment av studier av originalverk, byggnader och byggnadsmiljöer. Genomgången kurs ger behörighet till vår fortsättningskurs.

Detta ämne kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Modules

  1. Architecture and Design of the Western World until 1500, 7.5 ECTS
  2. Architecture and Design of the Western World 1500-1800, 7.5 ECTS
  3. Architecture and Desigin of the Western World 1800-1900, 7.5 ECTS
  4. Architecture and Design from 1900 to the Present, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions