lunduniversity.lu.se

Järnåldersundersökningar i Skåne

Järnåldersundersökningar i Skåne

Mimmi Tegnér
Järnåldersundersökningar i Skåne. Katalog över arkeologiska undersökningar 1960-2000
Report Series, Department of Archaeology and Ancient History 91
2005

Svenska

ISSN: 0281-3440
ISBN: 91-87336-97-9
Publisher: Malmö kulturmiljö

Keywords: arkeologi | järnåldern | Sverige | Skåne