Series

Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid

Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid

Karin Blomqvist (ed.) | Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid. Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet | Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 5 | 2018

Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet.

Read more

"Gracerna talte som du"

"Gracerna talte som du"

Karin Blomqvist (ed.) | "Gracerna talte som du" Om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen | Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 4 | 2016

Vad är bildning? Vad har den för funktion? Har den ens något existensberättigande om den inte omedelbart leder till en anställningsbar examen? Med dessa frågor som utgångspunkt samlades i juni 2013 några föreläsare till en temadag om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för ...

Read more

Övningsbok till Grekiska för nybörjare

Övningsbok till Grekiska för nybörjare

Karin Blomqvist | Övningsbok till Grekiska för nybörjare | Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 3 | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Read more

Grekisk-svensk ordlista

Grekisk-svensk ordlista

Karin Blomqvist | Grekisk-svensk ordlista | Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 2 | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Read more

Grekiska för nybörjare

Grekiska för nybörjare

Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis | Grekiska för nybörjare | Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 1 | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05