Series

"Gracerna talte som du"

Karin Blomqvist (ed.)
"Gracerna talte som du" Om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen
Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 4
2016

92 p.
Swedish

ISBN: 978-91-87833-88-5

Vad är bildning? Vad har den för funktion? Har den ens något existensberättigande om den inte omedelbart leder till en anställningsbar examen? Med dessa frågor som utgångspunkt samlades i juni 2013 några föreläsare till en temadag om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen. I sig utgör inte bildning någon garanti för mänsklig mognad, men den är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna utveckla våra intellektuella förmågor och betrakta oss själva i ett vidare perspektiv. Och vid universiteten har vi nu nått en punkt där det inte går att dra ner på bildningsämnena längre.
Boken som du håller i din hand behandlar bildning från fem olika författares perspektiv. Den är kanske inte samhällsnyttig men i stället alldeles oumbärlig.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05