Series

Grekisk-svensk ordlista

Karin Blomqvist
Grekisk-svensk ordlista
Studia Paedagogica Graeca et Latina Lundensia 2
2015

33 p.
Swedish

ISBN: 978-91-87833-49-6

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den klassiska och hellenistiska litteraturens språk. Boken bygger på kompendier som har använts vid Lunds universitet under ett antal år.
Materialet består av tre delar: Läroboken med formlära, något om den spännande syntaxen och språkprover ur grekiska originaltexter, Grekisk-svensk ordlista samt Övningsbok.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05