Series

ISSN: 0519-9700

En välbyggd maskin, en mardröm för själen

Roddy Nilsson | En välbyggd maskin, en mardröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet | Bibliotheca historica Lundensis 93 | 1999

Read more

I säng och säte

Malin Lennartsson | I säng och säte. Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland | Bibliotheca historica Lundensis 92 | 1999

Read more

Böcker, bildning, makt

Marion Leffler | Böcker, bildning, makt. Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901 | Bibliotheca historica Lundensis 91 | 1999

Read more

Spräng Amalthea! Arbete, facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 1870-1914

Yngve Tidman | Spräng Amalthea! Arbete, facklig kamp och strejkbryteri i nordvästeuropeiska hamnar 1870-1914 | Bibliotheca historica Lundensis 90 | 1998

Patriarkalism och föreningsrätt

Åke Sundell | Patriarkalism och föreningsrätt. Om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936 | Bibliotheca historica Lundensis 88 | 1997

Read more

Väst om öst

Hans Hägerdal | Väst om öst. Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen | Bibliotheca historica Lundensis | 1996

Read more

Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden

Lars I Andersson | Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden. Skatterättvisa i och mellan kommuner | Bibliotheca historica Lundensis 82 | 1995

Read more

Från bondelots till yrkesman

Ulf Bergman | Från bondelots till yrkesman. Lotsning i Östergötland 1537-1914 | Bibliotheca historica Lundensis | 1995

Read more

Städernas handlingsfrihet

Rune Bokholm | Städernas handlingsfrihet. En studie av expansionsskedet 1900-1930 | Bibliotheca historica Lundensis | 1995

Read more

Systemet lagom

Lennart Johansson | Systemet lagom. Rusdrycker, intresseorganisationer och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900-1922 | Bibliotheca historica Lundensis | 1995

Read more

Borgmästare, bastioner och tullbommar

Anders Olsson | Borgmästare, bastioner och tullbommar. Göteborg och Halmstad under statligt inflytande 1630-1660 | Bibliotheca historica Lundensis | 1995

Read more

Studenter och storpolitik

Bengt Åhsberg | Studenter och storpolitik. Sverige och det internationella studentsamarbetet 1919-1931 | Bibliotheca historica Lundensis | 1995

Read more

Den ståndaktiga nationalstaten

Mikael af Malmborg | Den ståndaktiga nationalstaten. Sverige och den västeuropeiska integrationen 1945-1959 | Bibliotheca historica Lundensis | 1994

Read more

Tradition och förändring

Monika Edgren | Tradition och förändring. Könsrelationer, omsorgsarbete och försörjning inom Norrköpings underklass under 1800-talet | Bibliotheca historica Lundensis | 1994

Read more

Himlajord och handelsvara

Ulla Rosén | Himlajord och handelsvara. Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880 | Bibliotheca historica Lundensis | 1994

Read more

Arrendatorer och professorer

Karin Helmer | Arrendatorer och professorer. Lunds universitets jordegendomar under 325 år | Bibliotheca historica Lundensis 75 | 1993

Read more

Aristokrat eller förädlad bonde?

Jan Samuelson | Aristokrat eller förädlad bonde? Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611 | Bibliotheca historica Lundensis | 1993

Read more

Resurser och sociala relationer

Kerstin Sundberg | Resurser och sociala relationer. Studier av ett lokalsamhälle i förändring 1600-1800. Österhaninge och Västerhaninge socknar | Bibliotheca historica Lundensis | 1993

Read more

Ut med historien!

Lars Edgren, Eva Österberg (ed.) | Ut med historien! Sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag | Bibliotheca historica Lundensis 74 | 1992

Read more

Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget. Historieskrivning och kult

Sverker Oredsson | Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget. Historieskrivning och kult | Bibliotheca historica Lundensis 70 | 1992

Bönder gör politik

Peter Aronsson | Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 1680-1850 | Bibliotheca historica Lundensis | 1992

Read more

Tiggare, tidstjuvar, lättingar och landstrykare

Conny Blom | Tiggare, tidstjuvar, lättingar och landstrykare. Studier av attityder och värderingar i skrån, stadgar, ordningar och lagförslag gällande den offentliga vården 1533-1664 | Bibliotheca historica Lundensis | 1992

Read more

Elfenbenstorn eller statsskepp?

Göran Blomqvist | Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück | Bibliotheca historica Lundensis | 1992

Read more

Forskarutbildningens förändringar 1890-1975. Historia, statskunskap, kulturgeografi, ekonomisk historia

Birgitta Odén | Forskarutbildningens förändringar 1890-1975. Historia, statskunskap, kulturgeografi, ekonomisk historia | Bibliotheca historica Lundensis 69 | 1991

Virtus militaris

Göran Göransson | Virtus militaris. Officersideal i Sverige 1560-1718 | Bibliotheca historica Lundensis | 1990

Read more

Historia och nationalitet

Ralf Rönnquist | Historia och nationalitet. Skotsk etno-territorialitet i ett historiskt perspektiv | Bibliotheca historica Lundensis | 1990

Read more

Work, family and the state. Child labour and the organization of production in the British cotton industry, 1780-1920

Per Bolin-Hjort | Work, family and the state. Child labour and the organization of production in the British cotton industry, 1780-1920 | Bibliotheca historica Lundensis 66 | 1989

Svensk-tyska förbindelser kring sekelskiftet 1900. Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat

Yvonne Maria Werner | Svensk-tyska förbindelser kring sekelskiftet 1900. Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat | Bibliotheca historica Lundensis 65 | 1989

Konsulerna och exporten 1905-1921

Stefan Håkansson | Konsulerna och exporten 1905-1921. Ett "Government failure"? | Bibliotheca historica Lundensis | 1989

Read more

Skydda vår natur!

Desirée Haraldsson | Skydda vår natur! Svenska naturskyddsföreningens framväxt och tidiga utveckling | Bibliotheca historica Lundensis | 1987

Read more

Pojkskola, flickskola, samskola

Marie Nordström | Pojkskola, flickskola, samskola. Samundervisningens utveckling i Sverige 1866-1962 | Bibliotheca historica Lundensis | 1987

Read more

Sören Norby och Östersjöpolitiken 1523-1525

Lars J. Larsson | Sören Norby och Östersjöpolitiken 1523-1525 | Bibliotheca historica Lundensis | 1986

Read more

Krig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris?

Ingemar Ottosson | Krig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris? Sverige, NF och frågan om kollektiv säkerhet 1935-1936 | Bibliotheca historica Lundensis | 1986

Read more

Kristen demokrati på svenska

Göran V. Johansson | Kristen demokrati på svenska. Studier om KDS tillkomst och utveckling 1964-1982 | Bibliotheca historica Lundensis | 1985

Read more

Peregrinatio academica

Lars Niléhn | Peregrinatio academica. Det svenska samhället och de utrikes studieresorna under 1600-talet | Bibliotheca historica Lundensis 54 | 1983

Read more

Öde sedan stora döden var ---. Bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-ta

Käthe Bååth | Öde sedan stora döden var ---. Bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-ta | Bibliotheca historica Lundensis 51 | 1983

Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914

Imants Alksnis | Den marxistiska publicistiken i Lettland 1912-1914. En studie i effektiv propaganda | Bibliotheca historica Lundensis | 1983

Read more

Småstat mot stormakt

Anders Lindberg | Småstat mot stormakt. Beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat | Bibliotheca historica Lundensis | 1983

Read more

Handelspolitik under skärpt konkurrens

Bengt Nilson | Handelspolitik under skärpt konkurrens. England och Sverige 1929-39 | Bibliotheca historica Lundensis | 1983

Read more

Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring

Ingemar Norrlid | Demokrati, skatterättvisa och ideologisk förändring. Den kommunala självstyrelsen och demokratins genombrott i Sverige | Bibliotheca historica Lundensis | 1983

Read more

Gammal i Lund

Carl Gustaf Stenkula | Gammal i Lund. Utvecklingstendenser inom den kommunala, kyrkliga och enskilda åldringsvården i Lund 1900-1918 | Bibliotheca historica Lundensis | 1983

Read more

Nationalism & socialism

Christer Strahl | Nationalism & socialism | Bibliotheca historica Lundensis | 1983

Read more

"Vietnam". Tre svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968

Eva Queckfeldt | "Vietnam". Tre svenska tidningars syn på vietnamfrågan 1963-1968 | Bibliotheca historica Lundensis 49 | 1981

För kung och fosterland

Ingvar Elmroth | För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900 | Bibliotheca historica Lundensis | 1981

Read more

Bondebygd i förändring

Jan Brunius | Bondebygd i förändring. Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600 | Bibliotheca historica Lundensis | 1980

Read more

Den svensk-norska utrikesförvaltningen 1870-1905

Kjell Emanuelson | Den svensk-norska utrikesförvaltningen 1870-1905. Dess organisations- och verksamhetsförändring | Bibliotheca historica Lundensis | 1980

Read more

Partireformationen

Hans Albin Larsson | Partireformationen. Från bondeförbund till centerparti | Bibliotheca historica Lundensis | 1980

Read more

Handläggning och inflytande

Anna-Brita Lövgren | Handläggning och inflytande. Beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde | Bibliotheca historica Lundensis | 1980

Read more

Kolonisation och kriser

Eva Österberg | Kolonisation och kriser. Bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-160 | Bibliotheca historica Lundensis 43 | 1977

Read more

Jordförvärvslagen, socialdemokratin och bönderna

Rune Ivarsson | Jordförvärvslagen, socialdemokratin och bönderna. En studie över jordförvärvslagstiftningen i svensk politik 1945-1965 | Bibliotheca historica Lundensis | 1977

Read more

Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968

Eva Block | Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968 | Bibliotheca historica Lundensis 41 | 1976

British and Swedish policies and strategies in the Baltic after the peace of Tilsit in 1807. A study of decision-making

Sven G. Trulsson | British and Swedish policies and strategies in the Baltic after the peace of Tilsit in 1807. A study of decision-making | Bibliotheca historica Lundensis 40 | 1976

Lauritz Weibull och forskarsamhället

Birgitta Odén | Lauritz Weibull och forskarsamhället | Bibliotheca historica Lundensis 39 | 1975

Read more

Riksråd och kungliga råd

Ulf Sjödell | Riksråd och kungliga råd. Rådskarriären 1602-1718 | Bibliotheca historica Lundensis 38 | 1975

Read more

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05