Course

Course code: KOGP15
Swedish title: Kommunikation, kognition och tillgänglighet: Multimodal information i mottagarperspektiv
ECTS credits: 7.5

Study period: autumn semester 2022
Type of studies: full time, day
Study period: 2022-08-29 – 2022-09-28
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-33072
Eligibility: To be admitted to the course, students must have successfully completed course requirements comprising 90 credits in the social sciences or humanities, or the equivalent.


Introductory meeting: 2022-08-29 at 13:15 – 15:00 in LUX:B429

Teachers: Jana Holsanova

Description

Hur utformar vi kommunikativa produkter på människors villkor, så att alla ska kunna tolka och förstå innehållet? Människor kommunicerar i olika syften, använder olika medier och utformar sina budskap med hjälp av både skrivet och talat språk, gester, foton, diagram, grafer, kartor, rörliga bilder och andra grafiska medel. Det ställer krav på mottagares förmåga att tolka och förstå innehållet och det kan vara kognitivt krävande. Det är därför viktigt att göra den audiovisuella informationen tillgänglig så att alla människor ska kunna uppfatta och ta del av innehållet, oberoende av perceptuell eller kognitiv förmåga. 

Hur underlättar vi navigering, bearbetning och förståelse av våra budskap i t.ex. broschyrer, informationsfilmer, på webben och i sociala medier? Hur utformar vi innehållet så att det blir begripligt, tillgängligt och användbart för alla målgrupper, även de med särskilda behov?                                

I kursen kommer vi att ta upp grundläggande teorier och begrepp kring hur människor uppmärksammar, bearbetar, förstår och minns information som andra vill förmedla. Vi kommer att fokusera på mottagarperspektivet och använda olika metoder för att testa tillgänglighet och begriplighet för olika målgrupper, i synnerhet personer med särskilda behov (t.ex. personer med synnedsättning och blindhet, uppmärksamhetsstörningar, dyslexi mm).

Kursen kommer även att handla om människors interaktion med olika medier och hur AI-stöd fungerar för olika användare. Kursdeltagarna kommer att arbeta med undertextning, bildbeskrivning, syntolkning och med språklig och kognitiv tillgänglighet, bland annat på sociala medier.                   

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16