Series

Mats Mogren, Mats Roslund, Barbro Sundner, Jes Wienberg (ed.)
Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten
Lund Studies in Historical Archaeology 11
2009 | 334 p. | Swedish

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-89578-31-9

Keywords: historisk arkeologi

Historisk arkeologi är en beteckning för en arkeologi som behandlar perioder med text. Tyngdpunkten läggs på de metodiska möjligheter, som uppstår i samspelet mellan ting och texter, samt, inte att förglömma, även bilder. Den nya definitionen öppnar vägar ut från medeltidsarkeologins områdesstudium, öppnar för nya perspektiv, perioder och geografier, utan att stänga gamla.

”Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten” visar var ämnet just nu är på väg. Antologin innehåller 18 artiklar med exempel på ny forskning, från Lunds medeltida kyrkor till Östafrikas städer, från arkeologi i den svenska skogen till Sri Lankas koloniala plantager.

Författarna är alla knutna till ämnet historisk arkeologi. De är doktorander, disputerade, lärare och forskare.

Tryckår 2009

Hårdband, illustrerad i färg och s/v, 334 s.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05