Series

Christian Waldmann
Input och output. Ordföljd i svenska barns huvudsatser och bisatser
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 65
2008 | 286 p. | Swedish

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-628-7477-3

Keywords: barnspråk | svenska språket | ordföljd

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05