Series

Lars Gustaf Andersson, Johan Stenström (ed.)
Möten och metamorfoser. Dikt i samspel med musik, bild och film
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 9
1995 | 142 p. | Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-08-8

Keywords: litteraturestetik | konst och litteratur | litteratur och musik


Relationen mellan litteratur och andra konstarter är ett forskningsområde som tilldrar sig allt större intresse. Denna volym är ett bland många uttryck för att den interartiella forskningen befinner sig i ett dynamiskt skede.
Litteraturens förhållande till musik, bildkonst och film står i fokus för de studier som ingår. Med musikalisk utgångspunkt anläggs perspektiv på Johannes Edfelts diktning, på ett par dikter tonsatta av Sven Erik Bäck samt på en av Carl Jonas Love Almqvists Songes. Förhållandet mellan dikt och bild står i centrum i tre studier. De två första avhandlar Birgitta Trotzig och Göran Tunström-Lena Cronqvist, den tredje ägnas begreppet konkret poesi. Med dikt av Alfred Tennyson som exempel behandlas slutligen relationen dikt och film.
Författarna till de bidrag som ingår i volymen är alla verksamma vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05