Series

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Birthe Sjöberg (ed.)
Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 26
2008

225 p.
Swedish

ISSN: 1102-5522
ISBN: 978-91-88396-26-6

Keywords: Rydberg, Viktor,

Viktor Rydbergs lyrik har åter blivit aktuell, vilket essäerna i Våra favoriter bland Viktor Rydbergs Dikter bekräftar. I dessa behandlas dikter som uttrycker personlig glädje och smärta men också sådana som känns aktuella för vår egen oroliga tid. Även i dag kan en dikt som ”Den nya Grottesången” kännas plågsamt aktuell.
Dikterna handlar om allt från tung sorg till smärtsamma erotiska upplevelser och de beskriver och begrundar människans eventuella liv före födelsen och efter döden. Det finns också ljusa dikter som hos många väcker minnen. Frågorna och problemen som Rydberg tar upp är tidlösa.
Essäernas tjugofyra författare, som kommer från hela Sverige, är litteraturforskare, lärare, kulturjournalister, författare och bibliotekarier.

Page Manager: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05